Çalışma hayatının başında gelen en temel şey insan güvenliğidir. Gerek yerel yönetimler, gerekse de işletmeler, çalışma koşullarında ya da yollarda güvenliği sağlama adına insanları uyarıcı nitelikte ikaz levhaları kullanılırlar.
Yapılışına göre fosforlu, ışıklı, elektrikli olan bu güvenlik levhaları; yön bulma, bilgilendirme, güvenlik, dikkatli olma konularında kişilere bilgi verirler. Bu sayede hem olası kazaların, hem de muhtemel karışıklıklar baştan önlenebilmektedir. Doğal yaşamın bir parçası haline gelen bu tabelaların önemi, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır. Dışarıda bir çok genel enerji hatları üzerinde görebileceğiniz, fabrikalarda ise her yerde dikkatinizi çekebilecek, resmi dairelerde de rastladığınız levhalar, yapılış şekline göre çeşitlendirilmektedirler. Bunlardan bazıları;


İş Güvenlik levhalarıUyarı levhalarının önemini şu şekilde sıralayabiliriz:
  1. Her türlü kaza ve istenmeyen olayın önüne geçilir.
  2. İnsanlar bulundukları yer, çalıştıkları ortam ve yaşadıkları çevre hakkında daha fazla bilgi sahibi
  3. can ve mal güvenliği de güvence altına alınır.
     
  4. Yangın, deprem gibi doğal afetlerde panik yapmadan hemen çıkışı bulmamızı sağlar.
    İş yerinde kazaları minimuma indirir.
 Sosyal Ağ